Regler för fisket  --  Fiskekort

Vid allt fiske krävs giltigt fiskekort !!
Ungdomar under 15 år fiskar fritt

Fiskesätt   Handredskap + Angelfiske ( max 10 angeldon )
Fiskekort Dagskort         20 kr 
   Årskort         100 kr    
       Angelkort        40 kr / dag
Fiskarter Främst abborre, gädda, sutare 
Finns även mört, lake

Försäljning av fiskekort

Undenäs

ICA, Lanthandeln

[ Till Startsidan ]  [ Om FVOF ]  [Karta]  [ Bilder ]
[ Föreningen: Stadgar, protokoll m.m.]  [ Kontakter ]